Welkom op de Lichtervelde website

  
Afval
terug naar vorige deze pagina afdrukken deze pagina downloaden als pdf deze pagina toevoegen aan favorieten

 

Afval is een punt waarop Vlaanderen goed scoort. We zijn kampioenen in het selectief inzamelen en recycleren, maar alles kan beter. Denk maar aan de hopen restafval die jaarlijks langs onze wegen moeten opgeruimd worden. Dit zorgt voor een onverzorgd straatbeeld en kost u als belastingbetaler veel geld.

Binnen het afvalgebeuren is er een nieuw concept (2002), nml. Cradle to Cradle (C2C) – van afvalproduct naar grondstof. Dit concept gaat verder dan duurzaamheid en vraagt om een ander beheer van de productieketen. Deze omvorming van een wegwerpeconomie tot gesloten kringlopen van grondstoffen gaat veel verder dan de “klassieke eco-efficiëntie”.
Dit is ook de reden dat de Vlaamse regering op 14/12/2011 het Materialendecreet definitief heeft goedgekeurd. Dit decreet wordt samen met het uitvoeringsbesluit (Vlarema - 17/02/2012) van toepassing vanaf voorjaar 2012 ter vervanging van het Afvalstoffendecreet + Vlarea.

Het nieuwe decreet verduidelijkt wat materiaalkringlopen zijn en legt de volgorde van prioriteiten vast voor de omgang met materialen (en niet enkel afvalstoffen):

  1. Voorkom afvalstoffen en stimuleer milieuverantwoorde productie en consumptie;
  2. Bevorder hergebruik;
  3. Recycleer afvalstoffen of zorg dat materialen in gesloten kringlopen worden ingezet;
  4. Pas afvalstoffen nuttig toe - in de praktijk komt dit vaak neer op energietoepassingen;
  5. Verwijder afvalstoffen op een verantwoorde manier, via verbranding zonder energierecuperatie of tenslotte via storten.

Hieronder vindt men een aantal concrete tips waar u als bedrijf of particulier kunt bijdragen tot minder afval:

Voor andere afvalstromen kan men steeds meer informatie bekomen bij de OVAM of het internet.


Zoeken
Kalender


In de kijker
5204 naar boven © 2006-2017