Welkom op de Lichtervelde website

  
RUP`s
terug naar vorige deze pagina afdrukken deze pagina downloaden als pdf deze pagina toevoegen aan favorieten

Wat is een RUP?

Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door zogenaamde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's).

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Uitvoeringsplannen vertrekken bovendien steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. 

De ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen. Het is echter niet de bedoeling dat de RUP's meteen alle gewestplannen gaan vervangen. Pas als de overheid vindt dat een bepaalde situatie niet langer voldoet, zal ze er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opstellen. 

Volgende RUP's zijn digitaal te raadplegen:

RUP Cortvriendt Van Acker

Cortvriendt Van Acker - plan
Cortvriendt Van Acker - voorschriften

RUP Gildhofplein

Gildhof - Document
Gildhof - Plan

RUP Bollestraat en flankerende maatregelen

Kaartenbundel
Toelichting en voorschriften

RUP Bollestraat - gedeeltelijke herziening

GRUP Bollestraat - Besluit
GRUP Bollestraat - Kaartenbundel
GRUP Bollestraat - Toelichting en voorschriften

RUP Stationsomgeving

Stationsomgeving - Bestemmingsplan
Stationsomgeving - Bundel
Stationsomgeving - Kaart
Stationsomgeving - Plan bestaande toestand

RUP Militaire mast

RUP Militaire mast - Bestaande toestand
RUP Militaire mast - Bestemmingsplan
RUP Militaire mast - Onteigeningsplan
RUP Militaire mast - Ontwerp
RUP Militaire mast - Stedenbouwkundige voorschriften

RUP Mortelput

Mortelput - Document
Mortelput - Plan

RUP Stegen Akker

Stegen Akker - Bundel
Stegen Akker - Bestemmingsplan
Stegen Akker - Plan bestaande toestand

RUP Zonevreemde bedrijven

Zonevreemde bedrijven - Besluit
Zonevreemde bedrijven - Detailpan 2
Zonevreemde bedrijven - Detailplan 4
Zonevreemde bedrijven - Detailplan1
Zonevreemde bedrijven - detailplannen samengevoegd
Zonevreemde bedrijven - Legende detailplan 1
Zonevreemde bedrijven - Legende detailplan 2
Zonevreemde bedrijven - Legende detailplan 4
Zonevreemde bedrijven - Stedenbouwkundige voorschriften
Zonevreemde bedrijven - Toelichtingsnota

RUP Stegen Akker - Tweelindenstraat

RUP Stegen Akker - Tweelindenstraat - Plan
RUP Stegen Akker - Tweelindenstraat - Toelichtingsnota
RUP Stegen Akker - Tweelindenstraat - Voorschriften

RUP Gedeeltelijke herziening BPA Kom der gemeente

RUP herziening Kom der Gemeente - plan
RUP herziening Kom der Gemeente - voorschriften

RUP Leysafortstraat

Leysafortstraat plan
Leysafortstraat toelichtingsnota
Leysafortstraat voorschriften

PRUP Kleinhandelslint Kruiskalsijde

Bestemmingsplan
Stedenbouwkundige voorschriften


Zoeken
Kalender


In de kijker
4826 naar boven © 2006-2017