Welkom op de Lichtervelde website

  
Structuurplannen
terug naar vorige deze pagina afdrukken deze pagina downloaden als pdf deze pagina toevoegen aan favorieten

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling en heeft als doel een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Het ruimtelijk structuurplan is gericht op een duurzame, ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoefte van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Er moet ruimte voorbehouden worden om te wonen, maar ook voor andere menselijke activiteiten, zoals werken, ontspannen en bewegen. Landbouwbedrijven, industrieën, wegen en recreatieparken vragen eveneens de nodige ruimte.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Hierbij verwijzen we naar de van de Vlaamse overheid omtrent Ruimtelijke Ordening: www.ruimtelijkeordening.be.

 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

Op de website van de provincie West-Vlaanderen kan je het volledige structuurplan raadplegen.

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lichtervelde

Hier kunt u de documenten van het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan Lichtervelde inkijken:

- informatief gedeelte - kaarten

- richtinggevend gedeelte- kaarten

- definitieve aanvaarding -informatief gedeelte

- definitieve aanvaarding - richtinggevend gedeelte

- definitieve aanvaarding -binnend gedeelte


GRUP Bollestraat

Besluit
Boek
Kaartenbundel


Zoeken
Kalender


In de kijker
4825 naar boven © 2006-2017