Burgerbevraging en gesprekstafels

Gepubliceerd op dinsdag 16 april 2019 10 u.
We hebben van jullie het vertrouwen gekregen om de volgende 6 jaar verder te werken aan de uitbouw van onze mooie gemeente Lichtervelde. Daartoe dienen we een meerjarenplan 2020-2025 op te stellen met onze beleidsprioriteiten.

Dit wensen we echter niet alleen te doen en daarom wil het gemeente- en het OCMW bestuur graag jullie hulp. Via burgerparticipatie wensen we een antwoord op vragen als: wat zijn onze sterke punten en welke zijn de aandachtspunten? Welke keuzes vinden jullie belangrijk? Waar moet meer of minder op worden ingezet?.

In een eerste fase organiseren we een bevolkingsbevraging, nadien gaan we verder in gesprek met onze inwoners, adviesraden, verenigingen,…. .Eind april valt bij 1400 willekeurig gekozen inwoners een enquête in de bus. Via deze vragenlijst polsen we naar de mening van onze inwoners over heel wat thema's die Lichtervelde aanbelangen.


Heb je geen vragenlijst ontvangen maar wil je toch meedenken over de toekomst van onze gemeente? Schrijf je dan in via deze link om deel te nemen aan de gesprekstafels die zullen doorgaan op dinsdag 18 juni om 19u in OC De Schouw.


De gegevens die we verzamelen uit de enquête en tijdens de gesprekstafels worden mee genomen in de opmaak van het nieuwe gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.

Praktisch:

19u00: onthaal en welkom

19u30: start gesprekstafels

21u30 einde