Corona: Maatregelen lokale overheid Lichtervelde (update 28 maart 2020 - 9.00)

Gepubliceerd op zaterdag 28 maart 2020 9 u.
De wereld is in de ban van het coronavirus. Ook in ons land worden de maatregelen vanuit de federale overheid strenger en volstaat het niet langer om voldoende de handen te wassen, geen handen te schudden of in de elleboog te hoesten.

De federale regering heeft op dinsdagavond 18 maart 2020 extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente en OCMW Lichtervelde passen deze maatregelen toe en hieronder zetten we alles eens op een rijtje.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de voorzorgen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19 april.

!NIEUW Gemeentelijke Diensten

De gemeentelijke diensten zijn voor hoogdringende zaken open op afspraak. Het loket burgerzaken is tijdens weekdagen op afspraak toegankelijk van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Je belt hiervoor naar het nummer 051 72 94 30 en maakt een afspraak.

Telefonisch permanentie Corona (051 72 94 44)

De gemeente Lichtervelde voorziet een contactnummer voor de inwoners via de 051 72 94 44. Deze permanentiedienst voor vragen wordt tijdens de weekdagen van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 bemand.

Telefonische permanentie Mantelzorg (051 70 84 70)

Ook in het Lokale dienstencentrum hebben ze een telefoonpermanentie, specifiek voor mantelzorgers, van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 en dit op het nummer 051 70 84 70.

Evenementen

Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn.

Balie Sociaal Huis toegankelijk na afspraak

De balie van het Sociaal Huis is toegankelijk na afspraak. De sociale dienst werkt ook op afspraak. Documenten kunnen in de brievenbus aan de inkom.

Woondienst

Het woonloket wordt voorlopig gesloten vanaf 16 maart tot en met 31 maart. Ze zijn wel telefonisch en per mail bereikbaar. Je kan contact opnemen met Peggy Six via 051 26 24 38 en peggy.six@roeselare.be.

Lokaal Dienstencentrum De Ploeg

Tijdelijke sluiting Lokaal Dienstencentrum De Ploeg vanaf donderdag 12/3 tem maandag 13 april.

De genomen maatregelen zijn preventief want tot op vandaag werd nog geen coronabesmetting vastgesteld bij onze medewerkers of klanten.

Neem je normaal een maaltijd in het Sociaal restaurant, dan kan je een maaltijd aan huis bestellen via de diensten voor thuisbezorgde maaltijden : Huys 54 (0472/63 61 00), Motena (051/24 60 50)en Munchenhof (057/48 83 13).

Bij vragen, aarzel niet om ons telefonisch of via mail te contacteren. Wij blijven tijdens deze periode bereikbaar via 051/70 84 70 of els.denolf@ocmwlichtervelde.be.

Woonzorgcentrum 't Hof

Het agentschap zorg en gezondheid legt de woonzorgcentra en de lokale dienstencentra extra maatregelen op. Ze gaan allen in op donderdag 12/03/2020 en lopen ten minsten tot en met 13/04/2020. Een overzicht:

  • Bezoek aan het woonzorgcentrum wordt verboden.
  • We sluiten de cafetaria.
  • Alle gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen zijn geannuleerd (modeshow, eucharistievieringen, …).

We willen benadrukken dat er op vandaag geen besmetting is vastgesteld bij medewerkers, bewoners of bezoekers. Er is zeker geen reden tot paniek.

Bij verdere vragen kan je steeds bij ons terecht. Je bereikt ons het best via tel: 051 72 24 10 of wzcthof@ocmwlichtervelde.be .

Jeugd en speelpleinen

Er mogen geen activiteiten doorgaan t.e.m. 19 April 2020.

De gemeentelijke speelpleinen moeten dicht. Dat betekent dat onze kleine gemeentelijke speelpleintjes ook niet meer mogen worden gebruikt.

Sportaccommodaties en activiteiten

Het zwembad en sportaccommodaties zijn gesloten.

Mensen die zich inschreven voor geannuleerde activiteiten of sportaccommodaties reserveerden, werden persoonlijk op de hoogte gebracht door de sportdienst.

!NIEUW: Bewegingstips via onze pagina.

Containerpark

Het containerpark is gesloten vanaf 17 maart 2020 tot en met 19 april 2020. Tips rond composteren en waarheen met jouw grasmaaisel

Glasbollen en kledijcontainers kunnen wel nog gebruikt worden. MIROM houdt de glasbollen nauwlettend in het oog.

!NIEUW: Alle zwerfvuilacties zijn geannuleerd. We doen een warme oproep aan de Mooimakers om tijdelijk geen zwerfvuil meer op te ruimen zodat het risico op infecties beperkt wordt.

Bibliotheek

Bibliotheek is gesloten.

IBO De Duiventil

De Duiventil blijft open volgens de normale uurregeling.

!NIEUW Rekening houdende met de onderrichtingen van de hogere overheid is de opvang in de Duiventil enkel voorzien is voor kinderen waarvan ouders werkende zijn in essentiële sectoren (zorg, verpleging, distributie, veiligheidsdienst,…) en geen alternatieve opvang voor handen hebben. Het blijft aangeraden om kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen.

Het Beverbos

De lessen in het Beverbos worden opgeschort. Er wordt opvang voorzien voor kinderen van ouders werkende in essentiële sectoren die nergens elders terecht kunnen. De school informeert alle ouders en leerlingen persoonlijk over de getroffen maatregelen.

OC de Schouw, Speelotheek, JOC, Huis van Coillie

Alle activiteiten in OC De Schouw, Speelotheek, JOC en Huis van Coillie worden geannuleerd zeker tot en met 19 april 2020. Verenigingen of particulieren die een activiteit gepland hadden krijgen hun huurgeld terug.

Wekelijkse markt afgelast

De wekelijkse markt is afgelast tot en met 19 april 2020. 

Webpagina

De algemene webpagina van de gemeente met alle informatie over het coronavirus en regelmatige updates van de maatregelen vind je hier.