Corona: recht op maatschappelijke hulp

Gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020 10.29 u.
Er wordt extra budget vrijgemaakt om hulp te bieden aan personen die hun uitgaven niet meer kunnen betalen omwille van de coronacrisis. De steun wordt verleend na een individuele analyse door onze sociale dienst.

Er is bijzondere aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, ... De maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Voor welke tussenkomsten?

  • Huisvesting: alle kosten gerelateerd aan wonen, met uitzondering van de huurwaarborg.
  • Energie: verbruik, inclusief sociale en budgettaire begeleiding.
  • Psychosociale hulp: kosten voor professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld of angst- en psychiatrische problemen.
  • Gezondheid: ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.
  • Digitale toegankelijkheid: om sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.
  • Financiële hulp: naar aanleiding van een daling van de inkomsten.
  • Basisbehoeften: transportkosten, aankoop van kledij, aankoop van een bril, ...
  • Hulp voor de families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.