Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat de visie van de gemeente op ruimtelijke ordening in de toekomst vast legt. Het geeft aan welk beleid de gemeente de komende jaren zal voeren en hoe de beschikbare ruimte verder op een duurzame manier ingevuld kan worden.

Zo willen we ervoor zorgen dat er een balans is tussen de woonomgevingen en de plaatsen voorbehouden voor landbouw, industrie, recreatie, wegen en verkeer, ...

Het GRS bestaat uit drie delen: 

  • Informatief gedeelte: Dat is de terreinverkenning. Hoe ziet de gemeente er vandaag uit? Welke mogelijkheden zijn er? Waar loopt het mank? Welke trends verwachten we
  • Richtinggevend gedeelte: Uitgaande van de bestaande toestand onderzoeken we welke richting we wensen uit te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente.
  • Bindend gedeelte: Dit deel bevat de acties en de maatregelen die het gemeentebestuur zal uitvoeren.