Gemeentelijke Kampsubsidie voor Lichterveldse Jeugdvereningen

Tussenkomst kamp

Het terzake voorziene begrotingskrediet wordt als volgt verdeeld: Voor de kampen tijdens de zomervakantie ontvangt de jeugdvereniging éénmalig een forfait van € 500 voor de algemene organisatie van het kamp. De rest van het bedrag wordt procentueel verdeeld volgens het aantal nachten x het aantal personen van zowel winter- als zomerkampen. Het College van Burgemeester en Schepenen kent in de loop van de maand december de kampsubsidies toe.

Voor wie?

Alle jeugdverenigingen uit Lichtervelde kunnen van deze terugbetaling genieten.

Voorwaarden

HOOFDSTUK 3: KAMPSUBSIDIE Art. 3.1. Minimumvoorwaarden om kampsubsidies te ontvangen: - minstens 5 overnachtingen - minstens 10 leden nemen deel - minstens 2/3 van de deelnemers is jonger dan 25 jaar, deelnemer is een lid of vaste begeleider, leden van de kookploeg zijn geen deelnemers. - er is minstens 1 begeleider aanwezig ouder dan 18 jaar - de hoofdverantwoordelijke van het kamp is minstens 18 jaar oud - afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Art. 3.2. Procedure: Vóór 30 september dient men een aanvraag in om subsidies te bekomen t.v.v. het voorbije werkingsjaar. Dit op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen op de jeugddienst. Deze aanvraag bevat minstens: - een aanwezigheidslijst van leden en begeleiding; - een kopie van de afgesloten verzekering; - kampperiode; - naam en geboortedatum van de hoofdverantwoordelijke. Per jeugdvereniging kunnen verschillende kampen gesubsidieerd worden, mits ze op een verschillende plaats georganiseerd worden. Een meerdaagse voorbereiding op een kamp, ter plaatse en enkel gericht naar de begeleidingsploeg (cfr. voorkamp) wordt in aanmerking genomen bij de werkingssubsidie. 

Regelgeving

Het algemeen subsidie reglement is onderaan deze pagina te raadplegen. In dit document staat ook de regelgeving rond de gemeentelijke subsidie voor individuele kadervorming.

Meer info

Nog vragen over de gemeentelijke subsidie voor individuele kadervorming? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst via jeugd@lichtervelde.be, telefonisch via 0471 98 05 07 of spring even binnen op de jeugddienst.