IBO de Duiventil (buitenschoolse opvang)

De Duiventil is een initiatief buitenschoolse kinderopvang.

We voorzien opvang buiten de schooluren. 

We zijn open:

 • voor - en na de schooluren (vanaf 7 uur, op aanvraag 6.45uur -- tot 19 uur) 
 • snipperdagen, schoolvrije dagen (van 7 uur tot 19 uur -- op aanvraag vanaf 6.45 uur) 
 • vakantiedagen (van 7 uur tot 19 uur -- op aanvraag vanaf 6.45 uur) 

Voor wie?

Tijdens het schooljaar zijn zowel kleuters als lagere schoolkinderen welkom. 

Tijdens de vakanties vangen we kleuters op. De lagere schoolkinderen zijn dan welkom voor en na de speelpleinwerking. 

De kinderen wonen in Lichtervelde of lopen school in Lichtervelde. 

Procedure

De eerste keer naar de duiventil

 • Maak een afspraak met de coördinator: duiventil@lichtervelde.be of 051 72 94 37 of 0474 98 66 74
 • Je komt langs met je zoon of dochter.
 • Je geeft de dagen door dat je zoon of dochter naar de opvang komt. Dit mag iedere week anders zijn. 

Inschrijvingen 

De eerste werkdag van de maand kan je inschrijven voor de maand erna.
Dit doe je best per mail: duiventil@lichtervelde.be of door de dagen op papier af te geven in De Duiventil. 
Inschrijfformulieren vind je onderaan deze pagina. Je bent niet verplicht deze te gebruiken, maar het kan een gemakkelijk overzicht geven. 


Je kan inschrijven zolang er plaats is. 

Inschrijfdata op een rij: 

 • inschrijven maart en krokusvakantie: maandag 4 februari vanaf 6.45 uur
 • inschrijven april en paasvakantie: maandag 4 maart vanaf 6.45 uur 
 • inschrijven mei: maandag 1 april vanaf 6.45 uur 
 • inschrijven juni: donderdag 2 mei vanaf 6.45 uur 
 • inschrijven zomervakantie: maandag 20 mei vanaf 6.45 uur
 • inschrijven september: maandag 5 augustus vanaf 6.45 uur
 • inschrijven oktober en herfstvakantie: maandag 2 september vanaf 6.45 uur
 • inschrijven november: dinsdag 1 oktober vanaf 6.45 uur
 • inschrijven december: maandag 4 november vanaf 6.45 uur 

Bedrag

Tarieven

 • Op schooldagen: per begonnen half uur: € 0.80
 • Op schoolvrije dagen, pedagogische studiedagen, vakantiedagen:
  maximumtarief tot 3 uur: € 3
  tussen 3 uur en 6 uur: € 5
  meer dan 6 uur: € 9
 • Op woensdagnamiddag wordt het goedkoopste tarief gerekend, ofwel het tarief tijdens het schooljaar, ofwel het tarief op vakantiedagen. 

Kortingen

 • Ouders krijgen 25% korting per kind bij gelijktijdige aanwezigheid bij twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin. 
 • Sociaal tarief (50%) kan aangevraagd worden via het sociaal huis.

Beide kortingen zijn samen mogelijk.
Kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. 

Meer info

Sluitingsdagen 2019 van de Duiventil

 • dinsdag 1 januari
 • maandag 22 april 
 • woensdag 1 mei 
 • donderdag 30 mei
 • vrijdag 31 mei 
 • maandag 10 juni
 • maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus: collectieve sluiting 
 • donderdag 15 augustus 
 • donderdagnamiddag 12 september (teambuilding)
 • vrijdag 1 november 
 • maandag 11 november 
 • dinsdag 24 december (vanaf 12 uur) t.e.m. woensdag 1 januari: collectieve sluiting 

Je vindt heel wat informatie terug in ons huishoudelijk reglement.