Inschrijven

Ons woonzorgcentrum biedt plaats aan 75 bewoners, met voorrang aan de inwoners uit de eigen gemeente. Wij zijn een open huis waar de oudere kan wonen en leven en de aangepaste zorgondersteuning kan krijgen. Dit volledig afgestemd op de noden en de wensen van de oudere, want wij respecteren de zelfwaarde en de zelfredzaamheid van iedereen. 

Aanvraagprocedure

Elke aanvraag tot opname wordt zorgvuldig onderzocht en behandeld door ons Bijzonder Comité Sociale Dienst. We streven naar een individuele benadering om ervoor te zorgen dat de zorg die wij bieden perfect is afgestemd op de behoeften van elke potentiële bewoner.

Voorwaarden inschrijving

Om u in te schrijven op onze wachtlijst, moet u voldoen aan de volgende criteria:

  1. Domicilie: U dient een inwoner te zijn van Lichtervelde. Als Lichterveldenaar wordt beschouwd: iedereen die op het moment van aanvraag in de gemeente is ingeschreven en verblijft, of iedereen die de gemeente niet langer dan 1 jaar heeft verlaten.
  2. Leeftijd: Op het moment van aanvraag dien je de leeftijd van 65 jaar te hebben bereikt. Uitzonderingen kunnen worden overwogen.

Bij inschrijving word je op de preventieve wachtlijst genoteerd.

Voorwaarden opname

Indien de gezondheidstoestand het niet langer toelaat om thuis te blijven wonen, neemt de kandidaat-bewoner of zijn vertegenwoordiger contact op met de opnameverantwoordelijke van het woonzorgcentrum.

  • De kandidaat-bewoner wordt op een actieve wachtlijst geplaatst, mits voldaan wordt aan zorgafhankelijkheidscriteria (gemeten aan de hand van een Katzschaal).
  • Enkel zorgafhankelijke bewoners met minimaal een zorgcategorie B worden opgenomen.
  • De inschrijvingsdatum blijft behouden op de actieve wachtlijst.
  • Bij activatie wordt ook bepaald op welke afdeling de kandidaat-bewoner zal worden ondergebracht.

We streven naar een zorgvuldige en respectvolle overgang naar ons woonzorgcentrum, waarbij de individuele behoeften van elke bewoner voorop staan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om de inschrijvingsprocedure te starten. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen.

Naar top