JOC De Lichting

In JOC De Lichting kunnen jongeren en jeugdverenigingen terecht voor tal van activiteiten en engagementen. Ze hebben de mogelijkheid om een van de beschikbare ruimten te reserveren om een evenement, repetitie, vergadering, workshop,... te organiseren voor andere kinderen en jongeren.

Daarnaast is ook het nieuwe jeugdhuis 'De Keirse' in JOC De Lichting gelegen.

Voor jongeren is het van onschatbare waarde dat ze de kans krijgen om andere jongeren te leren kennen en dat ze hun vaardigheden en interesses kunnen uitbreiden in een ruimte waar ze zich thuis mogen voelen. Het zorgt voor een versterking van de sociale cohesie en draagt bij tot het gemeenschapsgevoel. 

'Lichtervelde is een gemeente waar mensen elkaar ontmoeten'

Voor wie?

Een jeugdontmoetingscentrum is er voor alle jongeren. Ze komen er samen, leren elkaar beter kennen en vormen na verloop van tijd vaak een hechte vriendengroep. Iedereen krijgt er de kans om zichzelf te ontplooien. Vallen en weer opstaan hoort erbij, maar ze staan er niet alleen voor en kunnen telkens weer herbeginnen.

Voorwaarden

In het JOC kunnen volgende activiteiten plaatsvinden indien de reservatiereden jeugd gerelateerd is:

 • Activiteiten ingericht door gemeentelijke adviesraden of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente Lichtervelde deel uitmaakt,
 • Sociale, culturele en didactische activiteiten van Lichterveldse verenigingen,
 • Optredens van één of meer artiesten (muziek, woord, dans en toneel), waarvan minimaal 1 artiest in Lichtervelde woont.

Procedure

Het reserveren van een ruimte is mogelijk via de reservatiesite van de gemeente Lichtervelde. Deze reservatie zal door de jeugddienst worden goedgekeurd als deze niet in conflict treed met de voorwaarden en planning van het JOC.

Regelgeving

Het huishoudelijk reglement is terug te vinden onderaan deze pagina. Bij het reserveren van een van de ruimtes in JOC De Lichting raden we aan om dit document zeker eens door te nemen om misverstanden te vermeiden. 

Realisatie

In het kader van de doelstelling 'Lichtervelde is een gemeente waar mensen elkaar ontmoeten' kocht het gemeentebestuur eind 2015 een oud café (den Hoepel) in de Torhoutstraat met daarbij 2 aangrenzende woningen in de Boomgaardstraat. Zo is er een volledige hoek beschikbaar die plaats kan bieden aan het nieuwe jeugdontmoetingscentrum.

Tijdlijn van het project

 • Aankoop grond (december 2015)
 • Opstart werkgroep & bezoek Jeugdhuis (januari 2016)
 • Opmaak projectdossier (januari/februari 2016)
 • Wedstrijd Win-Vorm (wedstrijd voor architecten (februari 2016)
 • Bespreking architecten overeenkomst (oktober 2016)
 • Verfijnen plan ( opmerkingen werkgroep 5 november 2016/voorstel maquette)
 • Bouwvergunning aanvragen (december 2016)
 • Definitief plan in gemeenteraad (december 2016)
 • Afwachten vergunning + verfijnen project (januari 2017)
 • Aanbestedingsdossier opmaken (+/- februari 2017)
 • Publicatie & gunning aannemer
 • Werffase (fase van uitvoering) (september 2017)
 • Opening (23 november 2018)