Nationaal Overlegcomité (update 1 oktober 2021)

Gepubliceerd op vrijdag 1 oktober 2021 8.30 u.
Vanaf 1 oktober treden een aantal bijkomende versoepelingen in werking. We zetten de meest relevante bepalingen hieronder op een rijtje.

Algemeen

 • De wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 oktober 2021. De bestaande én nieuwe maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 oktober 2021.
 • De lokale overheden behouden de mogelijkheid om strengere maatregelen te nemen wanneer de epidemiologische toestand op hun grondgebied dat zou vereisen.

 • Zie hier het burgemeestersbesluit aangaande de mondmaskerplicht

Mondmaskerplicht (art. 25)

De grootste verandering is de versoepeling van de mondmaskerplicht.

 • In situaties waarbij de social distancing niet kan worden nageleefd, geldt voortaan geen mondmaskerplicht meer, wel een sterke aanbeveling (t.a.v. personen vanaf 13 jaar).
 • Vanaf 1 oktober 2021 (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar) is het dragen van het mondmasker enkel nog verplicht:
  • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer
  • voor de dienstverlener en de klant in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten
  • voor de medewerkers, de organisatoren en het publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen voor zover deze binnen worden georganiseerd, zonder toepassing van het Covid Safe Ticket en met een publiek van 500 of meer personen.

De mondmaskerplicht voor personeel en klanten in horeca en winkels komt hiermee ten einde.

Heropening discotheken en dancings

 • De discotheken en dancings kunnen heropenen volgens de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord (art.8 §2)
 • Discotheken en dancings worden gedefinieerd als ‘uitgaansgelegenheden die bestaan uit één of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek’. (art. 1, 27°)
 • De toegang tot deze inrichtingen moet georganiseerd worden met gebruik van het Covid Safe Ticket.
 • In discotheken en dancings zijn de horecaregels voor evenementen niet van toepassing (art. 6 §2)
 • Luchtkwaliteit (art. 8 §1, zie lager)

Luchtkwaliteit

De bepalingen inzake luchtkwaliteit zijn gewijzigd.

 • In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector (art. 6 §1)
 • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van inrichtingen van de sportieve sector (incl. fitnesscentra) en van de evenementensector (incl. discotheken en dancings) (art. 8 §1)
 • In de besloten ruimten bij massa-evenementen (art. 15 §3)

De luchtkwaliteitsmeter blijft verplicht, maar men geeft iets meer flexibiliteit door ook een alternatief weergavesysteem mogelijk te maken.

Daarnaast verdwijnt de verplichte sluiting bij overschrijding van de norm van 1.200 ppm CO2. Deze wordt vervangen door de verplichte installatie van een erkend luchtdesinfectie/-filtratiesysteem.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien (bron: persbericht minister Verlinden)

Samenwerkingsakkoord en het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST)

Zodra het samenwerkingsakkoord door alle betrokken overheden is aangenomen én het Vlaams decreet ter implementatie van het Covid Safe Ticket is goedgekeurd, zal er sprake zijn van een nieuw kader voor de toepassing van het CST (dat per regio kan afwijken).

Meer informatie

Hier vind je meer informatie