Openbaar onderzoek verordeningen Gemeente Lichtervelde

Gepubliceerd op woensdag 10 juni 2020 9 u.
Van 16 juni 2020 tot 15 juli 2020 is er een openbaar onderzoek voor twee verordeningen.

In toepassing van artikel 2.3.2, 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Lichtervelde een stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de infiltratie, buffering en lozing van hemelwater en een stedenbouwkundige verordening met betrekking tot kwaliteitsnormen voor meergezinswoningen, opgemaakt.

Deze verordeningen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 16 juni 2020 tot en met 15 juli 2020.

De verordeningen zijn in bijlage te vinden en liggen ook ter inzage bij de dienst Omgeving van de gemeente Lichtervelde, Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde en dit elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Opmerkingen kunnen worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen op ditzelfde
adres of aan omgeving@lichtervelde.be.