Voor ondernemers en bedrijven (update 8 juni 2020)

Gepubliceerd op maandag 8 juni 2020 15 u.
Op 3 juni 2020 bevestigde de Nationale Veiligheidsraad dat we vanaf 18 mei fase 3 van de exit-strategie ingaan.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen, graag via mail of telefoon. Via economie@lichtervelde.be en 051 72 94 44. 

Nieuws voor ondernemers

Je kan de tekst van de persconferentie van 3 juni 2020 hier nalezen.

Daarom blijft het ook uitkijken naar

  • de FAQ van het nationaal crisiscentrum (wellicht zaterdag of zondag)
  • de finale versie van de sectorprotocollen (deze worden ‘zo snel mogelijk’ aangepast, zie www.heropstarthoreca.be)

De Ministeriële besluiten zijn hieronder te vinden.

Horeca

Vanaf 8 juni kunnen cafés, bars en restaurants terug openen, volgens richtlijnen van het het sectorprotocol (wordt nu gefinaliseerd, in lijn met de beslissing van de Veiligheidsraad).

De hoofdlijnen van dit protocol zijn:

  • Een afstand van 1m50 tussen de tafels
  • Maximaal 10 personen per tafel
  • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
  • De obers moeten een masker dragen

Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

In Lichtervelde voorzien we voor de horeca een mogelijkheid om de terrassen tijdelijk uit te breiden. Je vraagt hiervoor een inname openbaar domein aan. Er volgt een plaatsbezoek door de preventieadviseur en de dienst mobiliteit nadat de horeca-uitbater een aanvraag heeft ingediend. Deze tijdelijke inname is gratis. 

Vanaf 1 juli kunnen volgende ondernemingen terug open:

Banketten en feestzalen, met een maximum van 50 personen en volgens dezelfde voorwaarden als deze van de catering.

Om de rendabiliteit van de sector te verhogen, worden er nog generieke maatregelen verlengd of aangepast, en volgen er nog sectorspecifieke maatregelen.

Solden in augustus

Ondertussen verscheen ook de Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en het uitstel van de solden betreft in het Belgisch Staatsblad.

Zoals aangekondigd verschuiven de zomersolden: van 1 tot en met 31 augustus. De sperperiode valt daardoor in de maand juli.

Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economie

De Vlaamse Regering zal een welvaartsfonds creëren ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis.

Daarnaast kunnen familie en vrienden vriendenaandelen kopen en zo ondernemingen te versterken. Ook voorziet de Vlaamse Regering 250 miljoen euro extra voor de achtergestelde leningen.

Deze maatregelen maken deel uit van een groter Vlaams herstelplan om de economie de komende maanden te ondersteunen.

Meer informatie vind je hier

Andere relevante sites

FOD Economie:

De Vlaamse Overheid:

Crisiscentrum

Febelfin:

FOD Volksgezondheid: