Voor ondernemers en bedrijven (update 30 augustus 2021)

Gepubliceerd op maandag 30 augustus 2021 15 u.
Met de ingang van de volgende fase van de federale aanpak van de coronacrisis vanaf woensdag 1 september 2021, verdwijnen of versoepelen heel wat van de maatregelen die vandaag nog van toepassing zijn. Daarmee legt men de verantwoordelijkheid meer en meer op het niveau van de individuele burgers.

Algemeen

 • De maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 september (tenzij expliciet anders aangegeven) en gelden (voorlopig) tot 31 oktober.
 • Gemeenten kunnen (nog steeds) aanvullende maatregelen nemen indien de situatie dit vereist.
 • Telewerk wordt niet langer sterk aanbevolen. Het Overlegcomité nodigt de bedrijven wel uit om telewerk structureel te verankeren.

Mondmasker

 • Blijft verplicht:
  • Op het openbaar vervoer en in de stations
  • In winkels en winkelcentra
  • Bij verplaatsingen in horecazaken en in conferentiezalen, handelsbeurzen en auditoria
  • Voor zover bepaald door de lokale overheid: op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten en kermissen
 • Is niet meer verplicht:
  • In de publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen
  • In de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met < 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.
   Merk op dat de mondmaskerplicht al eerder niet meer van toepassing was op massa-evenementen (met gebruik van het Covid Safe Ticket)

Ondernemingen die zich richten op consumenten moeten niet langer de social distancing garanderen bij hun activiteiten, ook niet voor de wachtrijen

Handel

Nachtwinkels mogen voortaan weer geopend zijn volgens de bepalingen in de wet openingsuren of in een eventueel gemeentelijk nachtwinkelreglement.

Geen andere wijzigingen voor de winkels of winkelcentra.

Ambulante handel en kermissen

 • Horeca-activiteiten op markten (incl. jaarmarkten, brocante en rommelmarkten) en kermissen volgen voortaan de minder strenge regels voor de horeca. Daardoor is consumptie aan een kraam weer mogelijk zonder neer te zitten.
 • De bepaling dat het bezoek aan de markt niet mag plaatsvinden in groepen > 8 personen, is geschrapt.
 • Geen andere wijzigingen voor de ambulante handel en kermissen.

Horeca

Minder strenge regels voor de horeca.

Volgende maatregelen blijven van toepassing:

 • Tijdige en duidelijk zichtbare communicatie over de maatregelen naar de klanten, personeelsleden en derden
 • Ter beschikking stellen van handhygiënemiddelen voor personeel en klanten
 • Regelmatig desinfecteren van de inrichting en het gebruikte materiaal
 • Organisatie van de openbare ruimten, incl. de terrassen in de openbare ruimte, volgens de voorschriften van de lokale overheid
 • Mondmaskerplicht voor personeel
 • Zichtbaar gebruik van een luchtkwaliteitsmeter in de besloten ruimten (met actieplan vanaf 900 ppm en sluiting vanaf 1.200 ppm CO2)

Volgende maatregelen zijn versoepeld / niet meer van toepassing

 • Mondmaskerplicht voor klanten
  Deze plicht geldt niet gedurende het eten, drinken, aan tafel zitten of aan de bar zitten
 • De social distancing moet niet langer gegarandeerd worden door de uitbater, ook niet voor eventuele wachtrijen
 • De minimale afstandsregels tussen tafelgezelschappen zijn geschrapt
 • Tafelgezelschappen kunnen voortaan uit meer dan 8 personen bestaan
 • Zitplaatsen mogen voortaan ook zonder tafel aangeboden worden (bv. klanten mogen aan de bar zitten)
 • Klanten moeten niet langer aan tafel blijven zitten. Zij mogen zich voortaan vrij verplaatsen als ze een mondmasker dragen.
 • Bediening aan de bar is weer toegelaten
 • De beperking van de openingsuren (van 5u tot 1u) is geschrapt.
 • Alle bepalingen m.b.t. open terrassen zijn geschrapt (geen open zijde, geen maximaal geluidsniveau)
 • Er geldt geen eind-uur meer voor het afhalen en leveren van maaltijden en dranken.

Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op dienstverlening aan huis of bij private bijeenkomsten.

Er gelden strengere maatregelen voor professionele horeca-activiteiten in het kader van evenementen, voorstellingen, … (zie lager, bij ‘Evenementen, vrije tijd’).

Discotheken en dancings:

 • Tot en met 30 september: enkel open voor de organisatie van toegelaten activiteiten
 • Vanaf 1 oktober: open voor het publiek

Evenementen, vrije tijd

Voor inrichtingen in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn volgende bepalingen niet meer van toepassing:

 • Garanderen van 1,5 meter afstand
 • Inrichting zodat social distancing kan gegarandeerd worden
 • Verplichte sluiting tussen 1u en 5u
 • Ontvangst in groepen van max. 8 personen

Voor professionele horeca-activiteiten in het kader van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, blijven – naast de algemene maatregelen voor horeca-activiteiten (zie hierboven, onder ‘Horeca’) – ook volgende ‘oude’ bepalingen van toepassing:

 • Afstand van min. 1,5m tussen de tafelgezelschappen (tenzij scheiding met plexiglas)
 • Max. 8 personen per tafel (excl. kinderen < 13 jaar), tenzij eenzelfde huishouden
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Klanten blijven zitten aan tafel (behalve bij aankomst/vertrek, toiletbezoek, buffet, afwezigheid van bediening in eenmanszaken of voor uitoefenen cafésporten/kansspelen)
 • Geen bediening aan de bar, behalve bij eenmanszaken
 • Afhaal is toegelaten

Deze strengere horecamaatregelen voor evenementen, voorstellingen, … zijn niet van toepassing op:

 • Massa-evenementen (met gebruik van het Covid Safe Ticket, voortaan ook mogelijk voor evenementen met minder dan 1500 bezoekers)
 • Binnen-evenementen en voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met max. 200 bezoekers (vanaf 1 oktober wordt dit verhoogd naar max. 500 bezoekers)
 • Buitenevenementen en voorstellingen, … met max. 400 bezoekers (vanaf 1 oktober max. 750 bezoekers)

Voor de hierboven vermelde binnen- en buitenevenementen (incl. voorstellingen, …):

 • moet ook geen CERM/CIRM gehanteerd worden bij toelatingsbeslissingen door de lokale overheid. De ondergrens schuift op 1 oktober mee op naar 500 (binnen) en 750 (buiten bezoekers).
 • Vervalt de verplichting voor bezoekers om de regels van de social distancing na te leven en om een mondmasker te dragen.

Dansfeesten (lees ‘dansen’) zijn tot 30 september enkel toegelaten in het kader van

 • Private bijeenkomsten
 • Massa-evenementen
 • Binnen-evenementen met max. 200 (vanaf 1/10 max. 500) bezoekers en buitenevenementen met max. 400 (vanaf 1/10 max. 750) bezoekers.

Private bijeenkomsten
Een private bijeenkomst wordt gedefinieerd als ‘een bijeenkomst waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.’ Zoals u hierboven al las, rekent men daar maximaal op de individuele verantwoordelijkheden (geen mondmaskerplicht, geen social distancing, …).
Volgende maxima zijn van toepassing voor private bijeenkomsten:

 • Binnen: max. 200 personen (vanaf 1/10: max. 500 personen)
 • Buiten: max. 400 personen (vanaf 1/10: max. 750 personen)