Aanpassingen aan het openbaar domein

Inhoud

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat je jouw woning of garage vlot kunt bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ...

Zulke aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet zelf uitvoeren. Je vraagt ze aan bij het gemeentebestuur.

Procedure

Je dient jouw aanvraag schriftelijk in.

Kostprijs

Kost

Je betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

De aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Door de technische dienst wordt een kostennota opgemaakt en doorgestuurd. Na betaling van het bedrag wordt het werk in de planning opgenomen. De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de vermoedelijke datum van uitvoering.

Naar top