Actie 'Modder op de weg'

Gepubliceerd op vrijdag 8 september 2017 16.30 u.
Tijdens de herfstmaanden is het weer oogsttijd. Een periode van hard werken voor de landbouwers, maar ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid door modder op de wegen rond de boerderijen en velden. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties.

 

Belangrijk voor de landbouwer, loonwerker, transporteur

Als er slipgevaar is moet je het verkeer hierop attent maken door de nodige signalisatie en dit bij voorkeur 48 uur voor het oogsten. Aangepaste verkeersborden kan je aankopen in het containerpark: € 30 voor 2 borden met gratis reflecterend hesje. Ook word je er ingelicht over de verantwoordelijkheden en de nodige spelregels naar andere weggebruikers toe. 

Belangrijk voor de andere weggebruikers

Tijdens de herfstmaanden rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. We vragen begrip voor de boeren die hun oogst moeten binnenhalen. Houd rekening met het extra verkeer en let vooral op besmeurde wegen. Sla waarschuwingen van slipgevaar niet in de wind, maar pas je snelheid aan.