Afwijken van geluidsniveau event

Inhoud

Organiseer je een evenement met muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan je hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Bijkomende info

Raadpleeg het reglement voor het organiseren van evenementen.

Downloads

Naar top