Algemeen Politiereglement - Goedkeuren aanvullende politieverordening inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs