Algemeen Politiereglement - Goedkeuren aanvullende politieverordening inzake wonen