Archiefdocumenten raadplegen

Inhoud

In het archief kan je heel wat documenten raadplegen waaronder de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. 

Het is mogelijk om kopieën te bekomen van de meeste documenten, tenzij dit de stukken zou beschadigen of de stukken auteursrechtelijk beschermd of niet openbaar zijn.

Een aantal documenten zijn al gedigitaliseerd: bevolkingsregisters 1846-1866-1880, verordeningen uit WOI, oude kranten, ...

Voorwaarden

  • Registers die meer dan 100 jaar oud zijn kan je vrij raadplegen.
  • Om de registers van de burgerlijke stand minder dan 100 jaar oud te raadplegen, heb je de toestemming nodig van de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Brugge.
  • De bevolkingsregisters minder dan 100 jaar oud mag je niet rechtstreeks raadplegen.

Procedure

  • Om een vlotte werking te garanderen is het maken van een afspraak verplicht.
  • Jouw naam en adres en het doel van je onderzoek worden ingeschreven in een bezoekersregister.

Wat meebrengen

Kostprijs

Het archief is, na inschrijving in het register, gratis toegankelijk.

Meer info

Ook in de gemeentelijke bibliotheek bevinden zich een aantal documenten die bruikbaar zijn voor de plaatselijke geschiedenis: schaduwarchief burgerlijke stand (ouder dan 100 jaar), parochieregisters, oude postkaarten, oude kranten, bidprentjes, publicaties over Lichtervelde, verordeningen WOI, oude landkaarten, .... 

Een mooie aanvulling vormt het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring op de site Vancoillie, Statiestraat 177. Hier worden alle documenten bruikbaar voor de geschiedenis van Lichtervelde bewaard. Het centrum is iedere donderdagnamiddag open van 14 tot 18 uur. De catalogus bevindt zich online op dezelfde startpagina van de gemeentelijke bibliotheek.  

Voor wie

Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Brugge Het gemeentelijk archief is enkel na afspraak toegankelijk voor het publiek en dit op vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Je vindt ons op de zolderverdieping van het gemeentehuis.

Naar top