BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gepubliceerd op donderdag 22 juni 2017 17 u.
BE-Alert is een alarmeringssysteem om inwoners te verwittigen bij een noodsituatie. Het is 24/24 uur en 7/7 dagen operationeel voor heel het land, ook voor Lichtervelde. We doen hierbij dan ook een warme oproep aan alle inwoners om u massaal te registreren bij BE-Alert.

BE-Alert: een technologie ten dienste van de bevolking

BE-Alert is een nationaal alarmeringssysteem dat o.a. door de recente aanslagen (versneld) ontwikkeld werd door het crisiscentrum op vraag van de overheid. Dankzij BE-Alert kunnen wij onze inwoners via verschillende kanalen snel en adequaat op de hoogte stellen van een noodsituatie. Het is een unieke technologie die kadert binnen de wettelijke verplichtingen inzake crisisbeheer, in het bijzonder de alarmering van de bevolking in noodsituaties.

Tot nu toe ontving de burger meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan men nu ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn en gsm, of via een e-mail. Zo kunnen inwoners onmiddellijk de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand, plaatsen van zandzakken bij dreigende wateroverlast, aanbevelingen bij een milieuramp, ...

BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen:

  • 600 gesproken oproepen tegelijkertijd
  • 100 sms’en per seconde
  • 10.000 mails per seconde

BE-Alert kan geactiveerd worden op vraag van de minister, de gouverneur of de burgemeester. Maandag 19 juni testte de Lichterveldse veiligheidscel BE-Alert op de grote rampoefening bij de gasterminal op het Vrijgeweed en met succes! De testpersonen kregen feilloos een SMS-bericht en een telefonische oproep.

Oproep aan de bevolking om zich te registreren

Met BE-Alert gaat er geen kostbare tijd verloren en kunnen we iedereen de juiste informatie bezorgen. Inschrijven op www.be-alert.be is gratis. De gemeente Lichtervelde doet hierbij een warme oproep aan de bevolking om zich massaal te registreren bij BE-Alert.

Alarmberichten afkomstig van BE-Alert kunnen enkel door geregistreerde personen gratis ontvangen worden. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe efficiënter het alarmeringssysteem zal werken!

Meer info en inschrijven kan op be-alert.be