Overzicht besluiten

Sinds 1 januari 2021 is de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Lichtervelde online. Op deze website kan je de agenda’s, besluitenlijsten en de openbare beslissingen van ons lokaal bestuur terugvinden.
Informatie van onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:

  • Gemeenteraad (GR)
  • College van Burgemeester en Schepenen (CBS)
  • Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)
  • Vast Bureau (VB)
  • Besluit Burgemeester

Alle beslissingen die niet onder deze categorieën vallen of die dateren van vóór 1 januari 2021 kan je onder dit luik terugvinden.

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender op de pagina voor het zoeken.
Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via secretariaat@lichtervelde.be