Bestuurderspas voor taxibestuurders

Inhoud

Taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten sinds 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn,
  • over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring,
  • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden,
  • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen,
  • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.

Procedure

Je vraagt de bestuurderspas aan:

Kostprijs

bestuurderspas = 20 euro, 5 jaar geldig Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2022 €21,23.

Naar top