Bewegwijzering bedrijven

Inhoud

Individuele bedrijfspanelen

Wat?

Is jouw bedrijf gelegen op een bedrijvenzone? Laat dan een individueel bedrijfspaneel plaatsen aan de toegang van je perceel. Op het paneel staan je bedrijfsnaam, huisnummer en zone vermeld. De kleur van het paneel is afhankelijk van de bedrijfszone; dit om een uniforme beeldkwaliteit te garanderen.

Waarom?

In samenwerking met de WVI zorgen we voor een uniform bewegwijzeringssysteem op onze bedrijventerreinen. Dit om de toegankelijkheid, uniformiteit en beeldkwaliteit van onze bedrijvenzones te optimaliseren. 

Kostprijs?

De plaatsing en levering is gratis voor de bedrijven op de nieuwe zones Mortelput en Stegen Akker, gezien dit mee in de verkoopprijs van de percelen opgenomen was. Voor de oudere industriezone Kwakkel bedraagt de kostprijs van een individueel bedrijfspaneel € 215 (incl. levering, plaatsing en btw).

Bewegwijzering 

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV jouw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden. De kosten voor plaatsing en levering neemt AWV op zich.

Naar top