Blok in t' JOC - in 't OC

Lichterveldse studenten kunnen tijdens de blok terecht in het JOC De Lichting om er in groep te blokken. 

Komende blok zal doorgaan in JOC De Lichting

Voortaan zal op vraag van onze studerende jeugd de blok doorgaan in OC De Schouw. Deze paasvakantie wordt de laatste editie van Blok int JOC. Het studeren is mogelijk van 8u tot 22u. 

Wat?

De jeugddienst wil alle studenten uit Lichtervelde steunen tijdens de blokperioden gedurende het gehele jaar. Daarom stelt het bij iedere blokperiode een ruimte ter beschikking om in groep te studeren. 

Voorwaarden

In de zaal is een afsprakennota aanwezig. Deze afspraken dienen gevolgd te worden om het voor iedereen werkbaar en veilig te houden. 

Bij het binnenkomen zal ook een inschrijvingstool hangen en aanwezigheidslijst liggen. Mensen die komen studeren dienen zich aan te melden en hun naam op in te schrijven als aanwezig.

Het aantal blokplaatsen is beperkt en er wordt voorrang verleend voor Lichterveldse studenten. Het reserveren van een zitplaats is niet mogelijk.

Procedure

De deuren van het JOC zullen zichzelf ontgrendelen en vergrendelen. Bij problemen contacteer de jeugddienst.

Bedrag

Dit initiatief wordt gratis aangeboden door de jeugddienst. 

Meer info

Vragen over dit initiatief kunnen altijd gesteld worden aan de jeugddienst via jeugd@lichtervelde.be of via 0471 98 05 07