Blok in 't OC

Komende blok gaat opnieuw door in OC De Schouw

Lichterveldse studenten kunnen tijdens de blok terecht in OC De Schouw om er in groep te studeren. Er is ruimte in De Pupiter voorzien van 15 mei tot en met 28 juni, behalve op 24, 27, 28 en 29 mei. Studeren is er mogelijk van 7.00 tot 22.00 uur. 

Studeren voor herexamens is mogelijk van 5 augustus tot en met 8 september.

Inhoud

De jeugddienst wil alle studenten uit Lichtervelde steunen tijdens de blokperioden gedurende het gehele jaar. Daarom stelt het bij iedere blokperiode een ruimte ter beschikking om in groep te studeren. 

Voorwaarden

In de zaal is een afsprakennota aanwezig. Deze afspraken dienen gevolgd te worden om het voor iedereen werkbaar en veilig te houden. 

Bij het binnenkomen zal ook een inschrijvingstool hangen en aanwezigheidslijst liggen. Mensen die komen studeren dienen zich aan te melden en hun naam op te schrijven.

Het aantal blokplaatsen is beperkt en er wordt voorrang verleend aan Lichterveldse studenten. Het reserveren van een zitplaats is niet mogelijk.

Procedure

De deuren van OC De Schouw ontgrendelen en vergrendelen zichzelf. Bij problemen contacteer de jeugddienst of wachtdienst.

Kostprijs

Dit initiatief wordt gratis aangeboden door het gemeentebestuur. 

Meer info

Vragen over dit initiatief kunnen altijd gesteld worden aan de jeugddienst via jeugd@lichtervelde.be of via 0471 98 05 07.

Naar top