Budgetbegeleiding

De cliënt staat zelf in voor zijn inkomsten en uitgaven, maar onze dienst helpt bij de verdeling en maakt afspraken met de schuldeisers.

Op geregelde tijdstippen is er een overleg en worden de genomen stappen geëvalueerd.

De schuldeisers worden duidelijk verwittigd dat de cliënt zelf de inkomsten en uitgaven beheert.

Naar top