Budgetbeheer

Indien we merken dat budgetbegeleiding niet meer haalbaar is of dat het niet lukt om alles zelf te regelen dan moet er een stap verder worden gegaan.

Hierbij worden de inkomsten en de uitgaven van de cliënt beheerd door de maatschappelijk werker. We openen hiervoor een budgetbeheer- en afnamerekening en de cliënt ondertekent een volmacht om de inkomsten op die rekening te laten toekomen.

Op die manier kan onze dienst bij de schuldeisers meestal meer bekomen dan bij een budgetbegeleiding, omdat ze meer zekerheid hebben.

De cliënt ontvangt dan een leefgeld (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks), waarbij er rekening wordt gehouden met de gezinstoestand en de financiële mogelijkheden.

De cliënt ontvangt steeds de rekeninguittreksels, zodat hij altijd alle verrichtingen kan meevolgen.

Bij opstart wordt een contract met praktische richtlijnen opgesteld en dit met wederzijdse rechten en plichten.

Naar top