Buurtinformatienetwerk (BIN)

Wat is een buurtinformatienetwerk ?


Een BIN (BuurtInformatieNetwerk) is een samenwerkingsverband tussen lokale overheid, politie en de inwoners uit een bepaalde buurt.

Wat is het doel van een BIN ?

Een BIN wil

  • het veiligheidsgevoel verhogen
  • de samenwerking in de buurt versterken.
  • de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie.
  • een samenwerking tussen burger en politie realiseren op vlak van informatie-uitwisseling.

Informatie-uitwisseling


Binnen een BIN is er een permanente informatiedoorstroming tussen de lokale politie en de burgers door

  • het in reĆ«le tijd versturen van informatie met een dringend karakter (bv een verdachte toestand of persoon in de buurt, een pas gepleegde inbraak in de omschrijving van het BIN).
  • het verspreiden van preventieve tips en nuttige informatie.

BIN-medewerkers zijn geen buurtwacht, maar zorgen voor het verspreiden van informatie rond veiligheid en criminaliteit. In onze gemeente werkt het netwerk samen met de politiezone regio Tielt.

Meer info? Neem contact op met de wijkdienst van de politie.

Naar top