Captatieverbod Ijzerbekken

Gepubliceerd op donderdag 11 juli 2019 11.23 u.
Het gemeentebestuur kreeg vandaag het besluit van de gouverneur (zie bijlage) waarin het capteren van water in het volledige IJzerbekken verboden wordt, zowel voor de bevaarbare als onbevaarbare waterlopen.

Het gemeentebestuur kreeg vandaag het besluit van de gouverneur (zie bijlage) waarin het capteren van water in het volledige IJzerbekken verboden wordt, zowel voor de bevaarbare als onbevaarbare waterlopen.

Er mag dus vanaf nu ook geen water meer gecapteerd worden aan de Handzamevaart en Spanjaardbeek.

In twee situaties blijft beperkt capteren nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide én voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Voor Lichtervelde gaat het om de Zwaanbeek,Drielindenbeek, Huwijnsbeek, Waterhoenbeek, Daalderbeek, Kasteelbeek, Kwakkelbeek, Hazelbeek, Ringaartbeek (Kruiseikbeek).