Corona: Aanvraagprocedure persoonlijke beschermingsmiddelen (Nationaal Crisiscentrum)

Gepubliceerd op dinsdag 31 maart 2020 17.35 u.
Voor de verdeling van persoonlijk beschermingsmateriaal is een lijst met prioritaire groepen in de zorg uitgewerkt. De informatie over geplande leveringen en voorraad zal twee keer per week worden gecommuniceerd. 

Lijst met prioritaire beroepen

Er is een eenduidige toegangspoort ontwikkeld om de nood aan beschermingsmiddelen op te volgen: