Corona: Maatregelen

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid. De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen. De gemeente neemt ook enkele maatregelen. 

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen:

  1. Blijf thuis als je ziek bent
  2. Was regelmatig je handen.
  3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
  2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus. Contact tussen kinderen en ouderen is, 
  4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Als dat niet lukt, draag je best een mondmasker.
  5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Op deze webpagina kan je het laatste nieuws volgen en wordt informatie verstrekt naar de Lichterveldenaar.