De Lijn: Update Coronamaatregelen vanaf 4 mei

Gepubliceerd op maandag 4 mei 2020 9 u.
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april een gefaseerde heropstart aangekondigd. De light lockdown wordt vanaf 4 mei in fases afgebouwd. Alle fases zijn onder voorbehoud van de evolutie van het ziektebeeld.

Onderstaande richtlijnen werden door de Nationale Veiligheidsraad meegegeven:

  • Alle burgers wordt gevraagd om de drukte te vermijden.
  • Gebruik je eigen verplaatsingsmiddelen (lopen, fiets, auto,...) om voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft.
  • Vermijd de spitsuren.
  • Draag een mondmasker als je gebruik maakt van het openbaar vervoer (verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar).

De Lijn past nu ook haar dienstverlening aan. Vanaf maandag 4 mei zal De Lijn de dienstverlening rijden zoals die in een normale schoolperiode van kracht is. Een uitzondering hierop is de belbus. De meest recente info is ook altijd terug te vinden op hun website: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/

De richtlijnen over social distancing blijven van kracht. Dit impliceert dat de capaciteit op hun voertuigen beperkt blijft. Op een standaardbus kunnen maximum 9 personen, op een gelede bus maximum 15 personen en op een microbus maximum 3 personen.

Vanaf maandag 11 mei start de normale dienstverlening voor al het vraagafhankelijk vervoer, mits het gebruik van een mondmasker en het respecteren van social distance.

De capaciteit op de belbus is beperkt tot maximum 3 personen per belbusvoertuig. Vanaf maandag 4 mei start de belbuscentrale terug op, reizigers kunnen dan opnieuw hun boekingen laten registreren voor gebruik vanaf 11 mei. Om ervoor te zorgen dat de social distance van 1,5 meter gegarandeerd blijft bij het op- en afstappen, legt de chauffeur bij aankomst aan de halte het busje stil, stapt eerst uit en laat klant opstappen en stapt daarna terug op. Bij afstappen van een klant doet de chauffeur hetzelfde. Bij reservatie, geeft de belbusmedewerker deze richtlijnen ook telefonisch mee.

De Lijn zal geen mondmaskers verdelen onder haar reizigers, elke burger krijgt een mondmasker en twee filters van de Federale overheid. Reizigers moeten wel hun neus en mond bedekken, in afwachting van de levering/beschikbaarheid van een mondmasker mogen ze daarvoor een sjaal of een bandana gebruiken.

Om de mondmaskerdracht te handhaven, rekent De Lijn in eerste instantie op het gezond verstand en de burgerzin van alle burgers. Reizigers zorgen voor zichzelf en elkaar, er zal ongetwijfeld een vorm van sociale controle en elkaar aanspreken op de mondmaskerdracht ontstaan. Daarnaast zullen de controleurs van De Lijn de reizigers die geen mondmasker dragen, hierop aanspreken. In de eerste fase van de exit zullen ze reizigers sensibiliseren en informeren. In een latere fase wordt bekeken of de controleurs een sanctionerende rol kunnen opnemen. Als een chauffeur geconfronteerd wordt met een reiziger die weigert zijn neus en mond te bedekken, kan hij/zij via dispatching politiebijstand oproepen.

De Lijn blijft continu de situatie op het terrein monitoren. Zij zullen onze communicatie ook updaten in aanloop naar de heropstart van de scholen half mei. Zodra ze hierover meer informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte.