De Veiligheidsmonitor: jouw mening telt!

Gepubliceerd op dinsdag 13 maart 2018 13.21 u.
Vanaf half maart kan je als inwoner van de politiezone Regio Tielt een vragenlijst van de veiligheidsmonitor via de post ontvangen.

De veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over volgende thema's:

  • buurtproblemen
  • preventie
  • slachtofferschap
  • het onveiligheidsgevoel
  • de kwaliteit van het politieoptreden

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De bevraging wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeentebesturen.


Waarom heb jij een vragenlijst ontvangen?

Als je een vragenlijst ontvangt, werd je toevallig geselecteerd via een steekproeftrekking.
Deelnemen gebeurt volledig anoniem. Het terugsturen van de enquête is gratis, of je vult deze online in.


Resultaten

De resultaten van de bevraging worden begin 2019 verwacht en zullen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.