Jeugd

De opdracht van de jeugddienst bestaat erin om de doelstellingen met betrekking tot jeugd die werden opgesteld in het meerjarenplan van de gemeente in de komende jaren te realiseren.

De jeugddienst bestaat uit één beroepskrachten: jeugdconsulente Arne Crevits.

Arne staat in voor de organisatie van de Speelpleinwerking, organisatie van de Buitenspeeldag, ondersteuning van de jeugdraad en jeugdverenigingen, coördinatie van JOC De Lichtingen communicatie.

De jeugddienst kan je terugvinden in het gemeentehuis van Lichtervelde op de markt.