Bibliotheekraad

De bibliotheekraad is het beheersorgaan van de openbare bibliotheek. De leden worden aangesteld door de gemeenteraad. Er zijn 9 vertegenwoordigers uit de politieke fracties van de gemeenteraad en evenveel van de gebruikers. Het algemeen beleid van de bibliotheek wordt er besproken.

Samenstelling