College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is een uitvoerend orgaan en staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Ze bereiden de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voeren de beslissingen uit.
Opdrachten van zowel gemeentelijk als algemeen belang worden door hen uitgevoerd.
Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks in het gemeentehuis (meestal op maandagvoormiddag).

Info over het indienen van een bezwaar of klacht tegen een genomen besluit kan worden teruggevonden via de Klachtenwegwijzer

Contactgegevens