Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad is een adviesorgaan waarin vertegenwoordigers van de lokale culturele verenigingen zetelen. Zij brengen advies uit aan de lokale overheid over culturele aangelegenheden en ondersteunen of organiseren culturele activiteiten.

Samenstelling