GECORO

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij de opmaak van uitvoeringsplannen (RUP's). GECORO bestaat uit 9 leden die de verschillende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen.

De GECORO bestaat uit:

  • Niek Vandecaveye
  • Eddy Eeckhout
  • Maaike Vancoillie
  • Emmanuel De Visschere
  • Stijn Neirynck
  • Marc Cappelle
  • Jozef Vancauwenberghe
  • Hilde Viaene
  • Emmy Gardin

Contactgegevens