GECORO

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij de opmaak van uitvoeringsplannen (RUP's). GECORO bestaat uit 9 leden die de verschillende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen.

Samenstelling