Lokaal Economisch Forum (LEF)

Het Lichtervelds Economisch Forum, kortweg LEF, is het overlegorgaan dat de activiteiten en belangen van de industrie, handel in de dienstensector in Lichtervelde wil bevorderen. Het LEF wil de aantrekkingskracht van de gemeente als handelscentrum stimuleren en een zo groot mogelijke tewerkstellingsgraad nastreven.

Het Lichtervelds Economisch Forum bestaat uit:

 • Andy Van Parys (Voorzitter)
 • Peter Duyck
 • Antoon Vandenbroucke
 • Tania Haek
 • Isabelle Deseyne
 • Noel Vlaemynck
 • Dirk Debyser
 • Hilde Renier
 • Hans Hooybergh
 • Heidi Lambert
 • Marc Cappelle
 • Pascal Voets
 • Rik Vervenne
 • Sandrina Dos Santos Gomez
 • Jan Tytgat
 • Christophe Lips
 • Lies Delameilleure
 • Frans Vanrobays
 • Annelies Steelandt
 • Eline Compernol

Vanuit het gemeentebestuur wordt het LEF-forum ondersteund door schepen Els Kindt, beleidsmedewerker Sander Vandamme en medewerker Emma Coucke

Contactgegevens