Lokaal Economisch Forum (LEF)

Het Lichtervelds Economisch Forum, kortweg LEF, is het overlegorgaan dat de activiteiten en belangen van de industrie, handel in de dienstensector in Lichtervelde wil bevorderen. Het LEF wil de aantrekkingskracht van de gemeente als handelscentrum stimuleren en een zo groot mogelijke tewerkstellingsgraad nastreven.

Samenstelling