Verkeerscommissie

Het gemeentebestuur wil alle middelen inschakelen om een veilig en leefbaar verkeer te stimuleren. Hiervoor werd de gemeentelijke verkeerscommissie opgericht die minstens tweemaal per jaar samenkomt.
De commissie behandelt alle vragen en problemen van inwoners in verband met het verkeer en adviseert het gemeentebestuur over de vragen/voorstellen over de verkeersveiligheid die haar worden voorgelegd.

Samenstelling