Een daad voor ons klimaat

Gepubliceerd op maandag 18 juni 2018 12 u.
Met een gezamenlijke communicatiecampagne willen 8 gemeentes van het Klimaatoverleg Midwest (waaronder Lichtervelde) de aandacht vestigen op milieuvriendelijke acties gericht op minder CO2uitstoot.

Het streefdoel “20% minder CO2 tegen 2020” is een engagement dat Lichtervelde en de andere gemeentes van het Klimaatoverleg Midwest aangegaan zijn.

Met de slagzin "een daad voor ons klimaat" willen we aantonen dat zowel het bestuur, maar ook de eigen inwoners samen het verschil kunnen maken voor een beter klimaat. Een gezamenlijke infobrochure en uitwisseling van energietips via de sociale media moeten deze boodschap kracht bijzetten.