Ereburgerschap

Tijdens de gemeenteraad van december 2020 keurde de gemeenteraad het reglement voor de titel van 'Ereburger van Lichtervelde' goed.

Deze titel drukt de erkentelijkheid van de gemeente Lichtervelde en haar inwoners uit t.o.v. de ereburger. De titel is louter ceremonieel.

Het reglement bepaalt dat niet zomaar iedereen tot ereburger kan gehuldigd worden, een aantal voorwaarden moeten ingevuld worden hiervoor.

Ereburgers

Jules Van Lancker - 25 juli 1952

Gilbert Desmet - 25 januari 2021

Downloads

Naar top