Evenement organiseren

Inhoud

Voor het organiseren van een evenement met een openbaar karakter heb je een toelating nodig. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een burenfeest, een voor het publiek toegankelijke party, het opzetten van een promotie-stand van jouw vereniging, een sportwedstrijd, een wijkkermis, een publiek optreden, een muziekfuif, een ruilmarkt, enzovoort.

Procedure

Een voorlopige toelating kan schriftelijk (brief/mail) aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Na de goedkeuring dient men, indien er meer dan 100 personen verwacht wordt, een meldingsformulier "veiligheid op evenementen" in te vullen. Het gemeentebestuur kan ook bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer een definitieve goedkeuring verleend wordt, dit kan gaan van een muziekvergunning tot een drankvergunning.

Geef bij jouw aanvraag een duidelijke en zo ruim mogelijke omschrijving van jouw event en voorzie deze van de nodige documentatie zoals bijvoorbeeld een plannetje.
Reservaties van gebouwen en materiaal voor het evenement kunnen enkel uitgevoerd worden nadat de aanvraag voor het organiseren van het evenement goedgekeurd werd (schriftelijke toestemming).

Naar top