Fase 4 van de Exitstrategie vanaf 1 juli 2020 (update 30 juli 2020)

Gepubliceerd op dinsdag 30 juni 2020 16.40 u.
Op 24 april 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad de richtlijnen gepresenteerd voor de exit-strategie uit de coronaviruscrisis in België. Op 24 juni 2020 bevestigde de Nationale Veiligheidsraad dat we vanaf 1 juli fase 4 van de exit-strategie ingaan.

Update 30 juni 2020

Gouden regels blijven geldig

 1. Hygiëneregels blijven essentieel
 2. Activiteit buiten als het kan, zorg voor voldoende ventilatie
 3. Extra voorzorgsmaatregelen voor kwetsbaren
 4. Veiligheidsafstand blijft altijd van toepassing, uitgezonderd:
  1. Eigen gezin;
  2. Kinderen onder 12;
  3. Uitgebreide bubbel tot 15 personen.
  4. Mondmasker is aangeraden voor contacten waar dit niet gegarandeerd kan worden
 5. Sociale contacten vanaf 1 juli
  1. 15 verschillende personen per week – persoonlijke uitgebreide bubbel
  2. Groep mag niet groter zijn dan 15 personen, kinderen inbegrepen.

Horeca

Receptiezalen (vb. huwelijken) gaan enkel open met maximum vijftig aanwezigen tot 31 juli 2020 en maximum 100 personen tot en met 31 augustus. Het nachtleven, discotheken mogen niet voor eind augustus opengaan.

Alle andere horecazaken zoals cafés en restaurants kunnen weer opengaan, met enkele voorwaarden. Tussen de tafels moet 1,5 meter afstand zijn, per tafel mogen maximum tien mensen zitten, alle horecazaken en nachtwinkels mogen openblijven tot één uur 's nachts.

Cultuur

Vanaf 1 juli kunnen evenementen doorgaan met een maximum van 200 mensen binnen en 400 mensen buiten gaan. Het is mogelijk dat vanaf 1 augustus 400 mensen binnen en 800 buiten mogen maar dat wordt in fase 5 beslist. 

Voor deze evenementen dient de evenementenmatrix ingevuld te worden. Zie ook het evenementenprotocol. 

Sport

Vanaf 1 juli gaat het zwembad terug open. Meer informatie vind je hier.

Sportevenementen zie hieronder. 

Andere evenementen

Privé-initiatieven 

 1. Samenscholingen van meer dan 15 personen zijn niet toegelaten tenzij voor bepaalde evenementen.
 2. Gezeten recepties en banketten tot 50 personen tot en met 31 juli 2020 en 100 personen tot en met 31 augustus die worden verzorgd door een professionele cateraar/traiteur mits naleving van bepaalde regels. Artikel 4 en 5 van het MB.

Art. 5 (met uitzondering van °4)

 • 1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • 2° een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;
 • 3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • 5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
 • 6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 • 7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • 8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • 9° drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

Art. 4 van het MB:

 • 1° de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
 • 2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • 3° maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 • 4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • 5° de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • 6° de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • 7° de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • 8° een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Publiek toegankelijke initiatieven

Een publiek van maximum 200 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 400 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de regels zoals hierboven beschreven (art 4 en 5 van MB).

Een publiek van maximum 400 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 800 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de regels zoals hierboven beschreven (art 4 en 5 van MB).

Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de gemeente.

Wie vanaf 1 juli een dergelijk evenement wil organiseren moet daarbij verplicht gebruikmaken van de evenementenmatrix. Daarop staan een aantal criteria, bijvoorbeeld of het een dynamisch evenement is, dan wel op één plaats, wordt er eten voorzien of niet... Die checklist kan de burgemeester dan gebruiken om een inschatting te maken en te beslissen of een evenement al dan niet mag plaatsvinden.

De evenementenmatrix vind je hier.

Volgende fase in augustus

Er is een fase 5 gepland voor augustus. 

Meer informatie voor gevolgen Lichtervelde

Meer informatie vind je op deze pagina