Fietsbeleid: verkeersveiligheid in Lichtervelde

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020 10 u.
Op 22 juni 2020 keurde de gemeenteraad het actiepunt fietsbeleid binnen het mobiliteitsplan goed. Heel wat veranderingen zullen zichtbaar zijn in Lichtervelde.

Evolutie

Sinds 2018 koos het bestuur ervoor om het mobiliteitsplan te herzien. Er werden actiepunten gedefinieerd in de verkeerscommissie zoals een aangename stationsomgeving, een aangepast parkeerbeleid, een sterk fietsbeleid en een aanpak van de circulatie van het zwaar vervoer. Daarnaast werd gekeken naar de burgerbevraging - waarin verkeersveiligheid als prioriteit nummer 1 naar boven kwam, de enquête vanuit het ouderportaal, evaluatie van de schoolstraat; overleg verkeerscommissie en de verschillende fietsroutes doorheen Lichtervelde.

Tien actiepunten

De focus in het fietsbeleid volgt tien actiepunten

  1. Fietszones
  2. Fietssuggestiestroken
  3. Fietsveiligheid verhogen door aanpassing van bepaalde punten
  4. Fietsnelweg
  5. Fietspaden
  6. Veilige oversteekplaatsen
  7. Fietsdoorsteken
  8. Veilige schoolomgeving
  9. Veilige fietsenstalling
  10. Duurzame verplaatsing

Eerste fase: tegen 1 september 2020

De uitvoering van de fietszones in de stations-, centrum- en schoolomgeving wordt voorzien in augustus 2020. 

Daarnaast creëren we een fietssuggestiestrook in de Stegelstraat om de aansluiting tussen het fietspad en de fietszone in de stationsomgeving te garanderen.

In deze eerste fase is er ook een aanpassing van de verkeerscirculatie aan het station waarbij de Surmontstraat en de Statieplaats éénrichtingsverkeer worden en wordt het rondpunt aan de Ketelbuiserstraat aangepast om de doorstroom van de fietsers veiliger te maken. 

De NMBS verhoogt de veiligheid aan de fietsenstalling aan het station en plaatst camera's. 

Informatiebrochure: vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 komt een uitgebreide brochure rond het fietsbeleid in Lichtervelde en deze zal je dan ook hier vinden.