Gemeentelijke premie startende ondernemer

Inhoud

Heb je een onderneming opgestart, dan kan je in aanmerking komen voor een premie voor startende ondernemers. Lichtervelde kent twee premies:

1) Gratis-starten-premie

De inschrijvingskost als nieuwe onderneming in de Kruispuntbank voor Onderneming wordt terugbetaald.

2) Starterscontract 

Lichtervelde kent een subsidie toe aan startende ondernemers met het doel hun slaagkansen te verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de gemeente te stimuleren. De premie bedraagt 400 euro. Deze wordt verhoogd tot 1000 euro als de starter aan één van de voorwaarden voldoet (zie reglement).

Procedure

Je doet als startende ondernemer een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

Je bezorgt het bewijs van inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen.

Voor wie

Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming komt in aanmerking voor de ondersteuning, waarbij de startende ondernemer onderworpen is aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep. Bij overgang van bijberoep naar hoofdberoep bij eenzelfde activiteit wordt 50% van het premiebedrag betaald.

Er zijn een aantal uitzonderingen van economische sectoren. Bovendien moet het gaan om een nieuwe onderneming, geen fusie of afsplitsing van een bestaande onderneming. Meer info hierover vind je in de reglementen.

Naar top