Gemeentelijke subsidie individuele kadervorming

Wij willen jongeren stimuleren om vormingen te volgen voor een engagement in het jeugdwerk. Daarom geven wij alle Lichterveldse jongeren de kans om tot maximaal de helft van hun inschrijvingsgeld van een gevolgde vorming terug te verkrijgen. 

Het jeugdwerk, een fantastisch systeem die rust op de de slogan 'van jongeren, voor jongeren'

Doordat wij zo veel mogelijk mensen in het jeugdwerk willen stimuleren om extra kennis en ervaring te vergaren met het oog op kwaliteit en draagkracht in het jeugdwerk, kunnen jongeren hun deelnames aan vormingen in functie van het jeugdwerk aangeven op de jeugddienst. Hiermee kunnen de inschrijvingskosten van de vorming tot maximaal de helft worden teruggevorderd. 

Voor wie?

Alle jongeren die in Lichtervelde wonen kunnen van deze terugbetaling genieten. 

Zit je in een jeugdvereniging van Lichtervelde maar woon je in een andere stad of gemeente? Vraag dan zeker eens na op de jeugddienst van jouw stad of gemeente als ook zij een terugbetaling voor vorming in het jeugdwerk voorzien. 

Voorwaarden

De vorming dient een duidelijke link te vertonen met het engagement van de jongere in het jeugdwerk (vb animatorcursus, ehbo,...).

De vorming dient ook gevolgd te worden bij een organisatie die erkend is voor vormingen ifv het jeugdwerk te geven. 

Procedure

De jongere dient het invuldocument, onderaan deze pagina, in te vullen en alle bijhorende bewijsstukken in te dienen bij de jeugddienst voor 1 oktober. De terugbetaling zal doorgaan in december.

Bedrag

Er kan tot maximaal 50% van het inschrijvingsgeld teruggevorderd worden. 

Regelgeving

Het algemeen subsidie reglement is onderaan deze pagina te raadplegen. In dit document staat ook de regelgeving rond de gemeentelijke subsidie voor individuele kadervorming.

Meer info

Nog vragen over de gemeentelijke subsidie voor individuele kadervorming? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst via jeugd@lichtervelde.be, telefonisch via 0471 98 05 07 of spring even binnen op de jeugddienst.