Gemeentelijke subsidie individuele kadervorming

Jongere die een vorming volgen voor een engagement voor het jeugdwerk mogen kunnen een de deelnamekosten binnenbrengen bij de jeugddienst om tot maximaal de helft van hun inschrijvingsgeld terug te vorderen.

Voorwaarden

De kadervorming dient een duidelijke link te vertonen met het engagement van de jongere in het jeugdwerk (vb animatorcursus, ehbo,...).

De vorming dient ook gevolgd te worden bij een organisatie die erkend is voor vormingen ifv het jeugdwerk te geven. 

Procedure

De jongere dient het invuldocument, onderaan deze pagina, in te vullen en alle bijhorende bewijsstukken in te dienen bij de jeugddienst voor 1 oktober 2019. De terugbetaling zal doorgaan in december 2019.

Regelgeving

Het algemeen subsidie reglement is onderaan deze pagina te raadplegen. In dit document staat ook de regelgeving rond de gemeentelijke subsidie voor individuele kadervorming.

Meer info

Nog vragen over de gemeentelijke subsidie voor individuele kadervorming? Neem dan erust contact op met de jeugddienst via jeugd@lichtervelde.be, telefonisch via 0471 98 05 07 of spring even binnen op de jeugddienst.