Gemeentelijke subsidie infrastructuur jeugdwerk

Inhoud

Erkende jeugdwerkverenigingen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen voor hun infrastructuurwerken:

  • werken aan het lokaal van de jeugdbeweging
  • bouwen van een nieuw lokaal
  • aankopen van een lokaal of een bouwgrond

Voorwaarden

Het toekennen van de infrastructuursubsidie gebeurt op basis van een gemeentelijk subsidiereglement.

Downloads

Naar top