Gemeentelijke subsidie werking jeugdverenigingen

Inhoud

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.

Naast de werkingssubsidie kan er ook een kampsubsidie aangevraagd worden.

Downloads

Naar top